Фи
Физика
09.07.2021 02:03
Решено

Во сколько раз отличаются объемы мрамора и свинца если они одинаковой массы

Лучшие ответы
ArtMaster455
5
4,4(85 оценок)
09.07.2021 18:48

 

плотность свинца=11,3415 г/см³:

плотность мрамора=2,5 г/см³;

нужно плотность свинца поделить на плотность мрамора:

11,3415 г/см³ :   2,5 г/см³=4,5366

ответ: плотность  объемы  мрамора и свинца отличаются в 4,5366 раз.

15602218s1
7
4,5(22 оценок)
09.07.2021 18:48

11350: 2600=4,36 раз мрамор объемнее

asyasing
3
4,6(94 оценок)
09.07.2021 01:40
L/ 40 + (l / 2) / 80 = (l + l / 2) / v l + l / 2 - весь шлях l - ділянку, пройдений на швидкості 40 км на годину l / 2 - ділянка, пройдений зі швидкістю 80 км на годину l / 40 - час, витрачений на першу ділянку шляху (l / 2) / 80 - час, витрачений на другу ділянку шляху (l + l / 2) / v - повне час у дорозі із середньою швидкістю v поділивши обидві частини вихідного рівняння на l (b позбувшись таким чином від одного невідомого параметра) після деяких перетворень приходимо до рівняння виду 2v / 3 = 40 * 160 / (40 + 160) звідки v = 3 * 40 * 160/400 = 48 км на годину
vitalik6300
17
4,7(95 оценок)
09.07.2021 05:02
Обертальний рух у природі та техніці дуже часто зустрічається криволінійний рух. він складніший за прямолінійний, тому що існує безліч криволінійних траєкторій. але рух по будь-якій криволінійній траєкторії можна приблизно уявити як рух по дугах кола. по траєкторіях, які близькі до кола, рухаються планети, місяць та штучні супутники землі, точки коліс та деталі машин, що обертаються. рух тіла по колу характеризують такі величини: період обертання тіла — це час, за який тіло робить один повний оберт. період обертання позначається літерою т та вимірюється у секундах. для того щоб виконати один повний оберт, тіло повинно пройти відстань, яка дорівнює довжині кола (довжина кола дорівнює 2π, помножене на радіус кола). тому для того щоб знайти період обертання, треба довжину кола поділити на швидкість руху тіла. частота обертання тіла — це число обертів за одиницю часу. частота обертання позначається літерою ν та вимірюється в герцах. для того щоб знайти частоту, треба одиницю поділити на період. лінійна швидкість — відношення переміщення тіла до часу. для того, щоб знайти лінійну швидкість тіла по колу, необхідно довжину кола поділити на період обертання тіла.   - see more at:
Присоединяйся к нам!
Зарегестрируйтесь
Уже есть аккаунт? Войти