Фи
Физика
14.06.2020 02:58
Решено

Определите кпд идеальной тепловой машины ,имеющей температуру нагревателя 480с ,а температуру холодильника 30с

Лучшие ответы
kskkksjsjsj
4
4,6(37 оценок)
14.06.2020 18:48

кпд идеальной тепловой машины вычисляется по формуле

η=(тн-тх)/тн

перевод градусов цельсия в кельвины

тн=tн+273=480+273=753к

тх=tх+273=30+273=303к

η=(753-303)/753≈0,6 (или 60 %)

Noo1989
1
4,4(60 оценок)
14.06.2020 11:46

Емпіричне (те, що сприймається органами чуття) пізнання здійснюється в процесі досвіду, що розуміється в самому широкому сенсі, тобто як взаємодія суб'єкта з об'єктом, при якому суб'єкт не тільки пасивно відображає об'єкт, а й активно змінює, перетворює його.

Емпіричний метод полягає в послідовному здійсненні наступних п'яти операцій вимірювання, моделювання, прогнозування, перевірка прогнозу.

У науці основними формами емпіричного дослідження експеримент. Крім того, до них відносять також численні вимірювальні процедури, які хоча і ближче примикають до теорії, все ж здійснюються саме в рамках емпіричного пізнання і особливо експерименту.

Вихідної емпіричної процедурою служить так як воно входить і в експеримент і в вимірювання, в той час як сам можуть проводитися поза експерименту і не припускати вимірювань цілеспрямоване вивчення предметів, що спирається в основному на дані органів почуттів (відчуття, сприйняття, уявлення). У ход отримуються знання не тільки про зовнішні сторони об'єкта пізнання, але - в якості кінцевої мети - про його істотні властивості і відносини.

Поняття методи і прийоми часто вживаються як синоніми, але нерідко і розрізняються, коли методами називають більш складні пізнавальні процедури, які включають в себе цілий набір різних прийомів дослідження може бути безпосереднім і опосередкованим різними приладами і технічними пристроями (мікроскопом, телескопом, фото-і кінокамерою та ін.) З розвитком науки стає все більш складним і опосередкованим.

Основні вимоги до наукового однозначність задуму; наявність системи методів і прийомів; об'єктивність, тобто можливість контролю шляхом або повторного або за до нших методів (наприклад, експерименту).

Зазвичай включається в якості складової частини в процедуру експерименту. Важливим моментом нтерпретація його результатів - розшифровка показань приладів, кривої на осцилографі, на електрокардіограмі і т. д.

Пізнавальним підсумком опис - фіксація засобами природної і штучної мови вихідних відомостей про досліджуваний об'єкт: схеми, графіки, діаграми, таблиці, малюнки і т. д тісно пов'язане з вимірюванням, яке є процес знаходження відношення даної величини до іншої однорідної величини, прийнятої за одиницю виміру. Результат вимірювання виражається числом.

Особливу трудність представляє в соціально-гуманітарних науках, де його результати в більшій мірі залежать від особистост гача, його життєвих установок і принципів, його зацікавленого ставлення до досліджуваного предмета.

У ход дослідник завжди керується певною ідеєю, концепцією або гіпотезою. Він не реєструє будь-які факти, а свідомо відбирає ті з них, які або підтверджують, або с його ідеї.

При цьому дуже важливо відібрати найбільш репрезентативну, тобто найбільш представницьку групу фактів у їх взаємозв'язку. Інтерпретація також завжди здійснюється за до певних теоретичних положень.

Объяснение:

grishinaanfisa
3
4,5(91 оценок)
14.06.2020 21:42

1 p=f/s = mg/s

2 при шитье использовать напёрсток чтобы не уколоться

3 При подъеме на каждые 12 метров давление уменьшается на 1 мм от ст, соответственно при спуске в глубокое ущелье давление будет увеличиваться

4Дано:

P = 500 H;

S = 0,01 м².

p — ?

p = \frac{P}{S} = \frac{500}{0.01} = 50000p=

S

P

=

0.01

500

=50000 (Па);

р = 50000 Па = 50 кПа.

ответ: 50 кПа

5рводы=ρ*g*h

h=pводы/ρ*g=80000/(0,9982*1000*9,8)=8,18 м

6

Вот

Объяснение:

Данные: S (площадь поверхности пробки, на которую нефть оказывает давление) = 10 см2 (10 * 10-4 м2); h (высота уровня нефти в цистерне) = 2 м.

Справочные данные: g (ускорение свободного падения) = 9,81 м/с2 ≈ 10 м/с2; ρ (плотность нефти) = 800 кг/м3.

1) Определим давление, которое создаёт нефть: Р = ρ * g * g = 800 * 10 * 2= 16000 Па.

2) Вычислим силу давления нефти на пробку: Р = F / S, откуда F = Р * S = 16000 * 10 * 10-4 = 16 Н.

ответ: Нефть оказывает на пробку давление с силой 16 Н.

7Давления одинаковые значит

Плотность ртути*g*высоту столбика ртути над плоскостью(h1)=плотность воды*g*высота воды (h2)относительно того же уровня

13600 кг/м в кубе*g*0,05м=1000кг/м в кубе*h2

h2=13600*0,05/1000=0,68м

8 S₁=60 см²

F₁=60 Н

F₂=2,4 кН=2400Н

S₂-?

давление  одинаково по всем направлениям (

по закону Паскаля), поэтому

p₁=p₂  

давление определяется по формуле

p=F/S  

подставим

F₁/S₁=F₂/S₂  отсюда

S₂=F₂S₁/F₁

S₂=2400*60/60=2400cм²=0,24м²

9 Чтобы начать решать задачу надо перевести даные в систему си:

M=150г=0,15кг

V=100см3=0,0001м3

а плотность воды(1000кг/м3) и постоянную жи(g=10н/кг) ,надо записать в дано.

Для решения нам понадобится формула

Fa=pgVт

Fa=0,15•0,0001•1000•10=0,10 н

Присоединяйся к нам!
Зарегестрируйтесь
Уже есть аккаунт? Войти