Ге
Геометрия
15.04.2021 21:26
Решено

.(1. найдите площадь равностороннего треугольника , сторона которого 12см 2 . площадь параллелаграмма 90см2.найдите высоту параллелаграмма ,проведённую к стороне равной 12 см 3 . кактеты прямоугольного треугольника 6 и 8
см, гипотенуза 10см. вычеслите высоту проведённую к гипотенузе.).

Лучшие ответы
ritikdf345
6
4,5(69 оценок)
15.04.2021 18:48

1 . найдите площадь равностороннего треугольника , сторона которого 12см

s=(a^2*корень из3)/4

s=(12^2*корень из3)/4 =  s=(144*корень из3)/4 = 36*корень из3 (см2)

2 . площадь параллелаграмма 90см2.найдите высоту параллелаграмма ,проведённую к стороне равной 12 см

s=a*h

90=12*h

h=90: 12

h=7,5

3 . кактеты прямоугольного треугольника 6 и 8 см,гипотенуза 10см.вычеслите высоту проведённую к гипотенузе.

пусть высота проведённая к гипотенузе равна х, а и в - катеты.

тогда (х/а)^2+(х/в)^2=1

(х/6)^2+(х/8)^2=1

х^2/36+х^2/64=1 (умножим левую и правую часть на 576)

16*  х^2 +  9* х^2=576

25* х^2 =576

х^2=576/25

х=24/5

х=4,8

 

 

 

kik678
10
4,6(10 оценок)
15.04.2021 11:59

зміна кількісних та якісних характеристик довкілля внаслідок надходження до нього або утворення в ньому не характерних хімічних, фізичних чи біологічних чинників, що негативно впливають на стан навколишнього природного середовища та життєдіяльність людини. За характером походження виділяють З. д. природне та антропогенне. Джерелами природ. забруднення є стихійні природні процеси і явища (землетруси, виверження вулканів, селі, пожежі, масове розмноження шкідників тощо). Джерела антропоген. З. д. можуть бути матеріал. (газоподібні, рідкі та тверді відходи, викиди токсич. сполук і сумішей, стічні води) та енергет. (різні види випромінювання, теплові викиди, акустичні явища тощо). За часом взаємодії з довкіллям розрізняють забруднення стійке і нестійке. До стійких забруднювачів належать такі, що довго не утилізуються природ. шляхом (пластмаси, поліетилени, деякі метали тощо). Нестійкі забруднювачі негативно діють короткий період часу і розчиняються або знищуються в екосистемах внаслідок перебігу природ. фіз.-хім. чи біоклімат. процесів. Найбільшої шкоди довкіллю завдає антропогенне забруднення, що виникає внаслідок прямого або опосередк. впливу діяльності людини на природне середовище.

Объяснение:

flak202
2
4,4(29 оценок)
15.04.2021 03:25

1. Треугольник равнобедренный, поэтому угол DBA = углу DAB = 70°.

2. Треугольник равнобедренный, значит, угол АСВ = углу АВС = 70°. Углы АВС и DBA - смежные, а сумма смежных углов равна 180°. Тогда угол DBA = 180°-70° = 110°.

3. Треугольник КВС равнобедренный, углы КВС и КСВ равны 70°. Углы КВС и DBA равны как вертикальные углы, т. е. угол DBA = 70°.

4. Треугольник АВС равнобедренный, ВD - высота, медиана и биссектриса, значит, угол DBA = углу DBC = 40°.

5. Треугольник АВD равнобедренный, угол ВАD = углу ВDA. Так как ВС - высота, медиана и бессектриса угла DBA, то угол DBA = 50° + 50° = 100°.

Присоединяйся к нам!
Зарегестрируйтесь
Уже есть аккаунт? Войти